Aile Danışmanlığı

Çocuk ve ergenlerle çalışıldığında aile yadsınamaz önem taşır. Aile danışmanlığının olmadığı bir çocuk veya ergenle terapide daima bir şeyler eksik kalır ve problemin düzeltilmesi zorlaşır. Bu nedenle ailenin bu terapötik sürece sağlıklı bir şekilde alınması terapinin kalitesi açısından oldukça önem taşır. Ancak ailenin bu süreci çocuk ya da ergene karşı kullanmaması, durumu kabullenerek doğru şekilde davranabilmesi, destek olması gerekir. Aksi takdirde terapötik sürecin hassas güven noktası kırılmış olur. Aileyle özellikle çocuk ve ergen hakkında doğru bilgilendirme, sorun karşısında doğru tutum ve davranış geliştirme, aile içi iletişimin sürdürülmesi konularında çalışılmalıdır.

Gözlemler göstermektedir ki bireysel psikoterapilerde elde edilen başarıların hastalıklı ev ve aile ortamına geri dönüldüğünde sürdürülmesi çok güçtür. Bunun yanı sıra bireysel tedavilerdeki olumlu değişimler bazen aile dengesinde ciddi fırtınaların kopmasına ve diğer aile bireylerinde hastalık belirtilerine neden olmaktadır. Bu nedenle aile danışmanlığı unutulmaması gereken bir uygulama alanıdır.