Çocuklarda Psikolojik Danışmanlık


Çocuklarımızı, ayrı kişilik geliştiren birer insan olarak görüp tanımadan, sözlerine kulak vermeden, davranışlarını değerlendirmeden sağlıklı biçimde yetiştiremeyiz. Bu nedenle çocukla psikolojik danışmanlıkta çocuklar en az yetişkinler kadar birer birey olarak ele alınırlar. Bununla birlikte ailenin çocuk terapilerinde sağlıklı katılımı ve desteği oldukça önemlidir.

Peki çocuk ruh sağlığı nasıl tanımlanır?

Erişkinler için geçerli olan ruh sağlığı tanımı, genellikle çocuklar için de doğrudur. Ancak çocuğun sürekli gelişen ve değişen yapısı göz önünde bulundurulmalıdır. Çocuk her şeyden önce güçsüzdür; bakılmak, korunmak ve kollanmak ister. Bu nedenle anne ve babasına bağımlıdır. Bir yandan da sürekli öğrenme ve deneme içindedir, hızlı bir zihin ve dil gelişmesi vardır. Çocuk dürtü ve isteklerini dizginlemeyi ve ertelemeyi bilmez. Çocuğun duyguları çabuk iniş çıkışlar gösterir, Çocuk duygusal tepkilerini sözle değil daha çok davranışlarıyla yansıtır. Sözle yansıtamadığı duygularını yaramazlık, huysuzluk, hırçınlıkla açığa vurur. Çocuk doğduğunda boş ve temiz bir sayfa gibidir, zamanla öncelikle aile ve sonrasında çevre ile üzeri doldurulmaya başlanır. Çocuk yetiştirmede amaç, sağlıklı kişilik oluşturmaktır.
Kişinin kendi eğilimlerine ve dış koşullara uygun düşen tepki ve davranışlarının tümü onu başkalarından ayırır. Kişiliğin temelleri okul öncesi dönemde atılır ve ergenlik çağında son biçimini alır. Ancak bu kişiliğin dengeli ve uyumlu olabilmesi, gelişim basamaklarının örselenmeden aşılmasına bağlıdır. Bu noktada anne ve babanın doğru davranması son derece önemlidir. Bu nedenle, ebeveynler çocuklarında bir problem gözlemlemeden de bir çocuk ve ergen psikoloğuna ihtiyaç duyabilirler.

Çocuklarda Çalışma Alanlarımız: