Eğitim Koçluğu


Günümüzde eğitim, sadece bireyin sınav kazanmasından, iş bulmasından öte kendini ifade edebilmesini, yetenek, ilgi ve ihtiyaçlarına uygun olarak gelişmesini ve kendini gerçekleştirmesini sağlamak demektir. Bu nedenle eğitim şansa bırakılacak bir süreç değildir. Bireyin okul öncesi döneminden itibaren ilgi ve yeteneklerinin gözlemlenmesi, sonraki süreçlerde de geliştirilmesi gereken süreci içerir.

Ancak bu süreçte bazı durumlar öğrencinin doğru şekilde gelişememesine ya da gelişirken önüne çıkan engelleri aşamayarak yetenek ve ilgilerinin çok daha altında başarı göstermesine neden olabilir. İşte bu nedenle öğrencilerin düzenli şekilde bir eğitim koçu tarafından gözlemlenmesi, risk dönemlerinde eğitim koçuyla değerlendirmeler yapması ve doğru şekilde aile bilgilendirilmesinin gerçekleştirilmesi bireyin gelişimi açısından oldukça önemlidir.

Bu süreçte bazı risk faktörleri şunlar olabilir: anne-babanın boşanması, taşınma gibi nedenlerle duygusal problemler ve uyum problemleri, ergenlik döneminde yaşanan motivasyon ve otokontol eksiklikleri, dikkat dağınıklığı, duygu durum değişiklikleri, arkadaş ilişkilerinin olumsuz etkileri, sınav kaygısı, özgüven eksikliği…vb.

Eğitim koçluğu, bireyin motivasyonunu arttırarak, doğru çalışma alışkanlıklarını geliştirmesini, zamanı doğru ve etkin kullanmasını, zeka-başarı düzeyinin en normal seviyede olmasını ve bunun yanı sıra mutlu bir kişilik gelişimini hedefler.

Era Psikolojik Danışmanlık’ta birey bilişsel, duygusal, sosyal yönleriyle bütün olarak ele alınır ve geliştirilmesi gereken alanlar danışman, psikolog, eğitmenlerce desteklenir. Bunun yanı sıra okul ve aileyle işbirliği kurularak öğrencinin başarı düzeyinin arttırılması amaçlanır.