Eğitimler

Anne- Baba Eğitimleri: Anne- baba eğitimleri bireysel seansların dışında ortak yaş grupları ve problem alanlarına uygun olarak uygulanır. Seanslar 90 dakikalık eğitim grupları şeklindedir. Seanslarda genel bilgilendirmenin yanı sıra psikodrama da uygulanır.
  • Aile İçi İletişimin Doğru Yapılandırılması
  • Çocuk ve Ergen Bilgilendirilmesi
  • Zor Çocuk ve Destek grupları
Anaokullarına Yönelik Eğitimler: Anaokullarına yönelik eğitimler anaokulu öğretmenlerine ya da anaokulları velilerine yönelik olarak iki gruba hitap edecek şekilde uygulanır. Bu eğitimler genel bilgilendirme, soru-cevap şeklinde yapılabileceği gibi, özel yapılandırılmış eğitimler şeklinde de gerçekleştirilir.(tırnak yeme, alt ıslatma, inatçılık, konuşma problemi…)

Mesleki Eğitimler: Mesleki eğitimler psikolojik danışman, psikolog, rehber öğretmen, öğretmen ve okul yöneticilerine yönelik olarak kendilerini geliştirme, sosyal paylaşım, mesleki doyum gibi amaçlarla uygulanması hedeflenen eğitimlerdir. Bu eğitimler aylık farklı konularda yapılabileceği gibi uzun süreli eğitimleri de kapsar. Bu nedenle duyurulardan takip edilebilecek eğitimlerdir. Eğitim sonunda katılım belgesi verilir.

İşyerlerine Yönelik Eğitimler: Günümüzde şirket ve kurumsal işyerlerinde bireyin mutlu çalışması, bireyden en yüksek verimin alınması bunun yanı sıra kurumsal hedeflerin oluşturulması ve korunması oldukça önemli hale gelmiştir. Bu nedenle psikolojik eğitimler işyerleri için vazgeçilmez bir durumdur. Eğitimler yapılandırılmadan önce kurumsal ihtiyaçlar ele alınır, bu ihtiyaçlar doğrultusunda hedefler belirlenir.