Ergenlerde Psikolojik Danışmanlık


Ergenlik çağı, belirgin ve hızlı fizyolojik, psikolojik ve sosyal gelişimlerin görüldüğü çocukluktan erişkinliğe geçiş dönemidir. Bu sürenin başlangıç, süre ve sonlanımı sosyal kültürel ve bireysel olgunlaşma düzeyi ile ilgilidir. Ergenlik psikolojisi ile ilgili önemli görüşler 1904 Stanley Hall tarafından ileri sürülmüştür. S.Hall ergenlik dönemini Almanca’daki bir edebiyat akımının isminden haraket ederek fırtına ve stres (storm and stress) dönemi olarak değerlendirmiştir. A.Freud da ergenliği huzurlu bir büyüme sürecinin bozulması veya kesintiye uğraması olarak değerlendirmiştir. Akademik çevrelerde ergenliğin bunalımsız bir dönem olduğu, görüşleri ağırlık kazanmaya başlasa da, toplumda ergenlik dönemi ‘’bunalımlı’’ bir dönem olarak algılanmakta, dolayısı ile ergenlerde görülen psikopatolojik belirtiler de o yaş için normal gibi algılanarak tedavi başvurusu engellenmektedir. Oysa ergenlikte erken teşhis ve destek önemlidir. Ergenlik sürecindeki bireyin bunu fark etmesi zor olsa da aile bu süreç için ergeni yüreklendirebilir ve destekleyebilir. Bu dönemde aile içi iletişimin güçlendirilmesi oldukça önemlidir.

Çocuk ve ergende, ideal başvuru şekli, gelişmiş ülkelerde uygulanan, ebeveynin telefonla psikoloğu aramaları, kısaca çocukları ve sorunun doğasından söz etmeleri ve çocuklarını psikoloğa götürmek için nasıl açıklama yapmaları konusunda bilgi edinmeleridir.
Böyle bir başvuruda ebeveyne çocuğuna sıcak, anlayışlı, çocuğu suçlamayan bir tarzda açık ve net mevcut sorundan, bu sorunu kendi başlarına çözemediklerinden, dolayısı ile bir psikoloğa başvurmaları gerektiğinden ancak acı veren tıbbi bir girişim yapmayacağı garantisi verilerek, daha çok konuşma ve oyuna dayalı bir görüşme olacağı konusunda bilgi vermeleri önerilir.

Ülkemizdeki klinik deneyimlerimizde ise ebeveynlerin az bir kısmının telefonla bilgi alarak çocuğa nasıl açıklama yaptıkları gerektiğini öğrendikleri, yine çok az bir kesim kendiliğinden doğru olanı dürüstçe açıklama ve bilgilendirme yapmaktadırlar. Başvuran çocuk ve ergenlerin önemli bir kısmı başvuru sebebi ve nereye geldiklerini bilmeden görüşmeye alınmaktadırlar. Sıklıkla aileler tıbbi bir durumu bahane gösterme, meslek seçiminde danışmanlık gibi nötral konularla problemi maskeleme veya gerçekle bağlantısı olmayan açıklamalarla terapi ortamına girmektedir. Böyle bir başlangıç terapi ortamını oldukça sağlıksız hale getiren bir durumdur. Bu nedenle ailelerin başvurmadan önce uzmandan bilgi alması ve çocuğuna doğru şekilde aktarması oldukça önemlidir.

Ergenlerde Çalışma Alanlarımız: