Evlilik ve Çift Danışmanlığı


Evlilik, farklı karakterdeki iki yetişkinin bir araya gelerek sosyal bir oluşumu meydana getirmesidir. Evlilik sürecinde, iki bireyin de evliliğe ruhsal olarak hazır olması oldukça önemlidir. Evlilik ya da çift olmada önemli olan iki bireyin de benlik algılamasının sağlıklı biçimde oluşması ve bu süreci tamamlamaya o kadar yakın olması ya da tamamlamasıdır.

Evlilik danışmanlığı evlilik öncesi değerlendirmeleri, evlilik birliğini sağlıklı sürdürmeyi, boşanma ya da boşanma sonrası süreçlerden birini içerebilir. Evlilik danışmanlığında önemli olan iki tarafın da bu terapötik sürece ihtiyaç duyması ve istekli olmasıdır. Evlilik danışmanlığı akut probleme yönelik olabileceği gibi kronikleşmiş durumlarda da uygulanabilir. Tedavinin amaçları uygulanan yaklaşıma göre değişiklik gösterebilir. Ancak genel amaç olarak evlilikte iç görü kazanmak, psikoseksüel olgunluk, ego fonksiyonlarının güçlenmesi, farkındalık, büyüme, daha doyurucu ilişki biçiminin sağlanması, ben farklılaşmasının her aile üyesi için sağlanması, aile organizasyonunu yeniden yapılandırmak, seansa gelen problemi veya semptomu ortadan kaldırmak, kişiler arasında davranışların sonuçlarının değişmesi, uyumsuz veya problem olan davranışların ortadan kalkmasını sağlar.

Evlilik danışmalarında şu soru ve değerlendirmelerle karşılaşılabilir:

Eşiniz/partneriniz ihtiyaçlarınızı ne kadar karşılıyor?
‘’Keşke hiç başlamasaydım’’ dediğiniz olur mu?
Sizce ilişkinizde ne kadar sorun var?
Eşinizin bir kavga sonrası evi terkettiği olur mu?
Ayrılmayı ya da boşanmayı ne sıklıkta düşünüyor ya da eşinizle tartışıyorsunuz?

Evlilik Danışmanlığı, çiftlerle ayrı ayrı yapılabildiği gibi terapistin ihtiyaç duyduğu ve yapılandırıldığı durumlarda çiftler seansa birlikte alınabilir. Her danışma grubunda olduğu gibi çiftin her ikisinin de seanslara düzenli katılımı ve devamlılığı terapinin olumlu sonuçlanması açısından oldukça önemlidir.