Grupla Psikolojik Danışmanlık


Grupla Psikolojik Danışma, kişilerarası ilişkilerin geliştirilmesini hedefleyen, üyelerin duygu, değer ve tutumlarının üzerinde durulduğu, ayrıca her bir üyenin davranışsal amacının gerçekleştirilmesinin sağlanmaya çabalandığı, bu alanda uzman psikolojik danışman tarafından yürütülen profesyonel terapötik bir yardım etme sürecidir.

Bu süreç içinde grup üyeleri kendilerini üzen konuları tartışırlar, davranışsal amaçlarını saptarlar, gerekli sosyal becerileri kazanırlar, yeni davranışlar öğrenirler, yaşantılarını zenginleştirirler. Grup üyeleri, yardım alıp vermeyi grup içinde öğrenirler, yeni çözümler keşfederler, kendini ve başkalarını kabul etmeyi yine grup içinde öğrenirler, yine bitirilmemiş işlerinin bitirilmesi için grupla psikolojik danışma üyelerine ortam sağlar. Ayrıca grup içinde danışanlar gizil güçlerinin farkına varırlar.Yani kendilerini tanıma fırsatı bulurlar. Grupla psikolojik danışma ortamında üyeler bireysel ayrılıkları fark ederler.

Grupla psikolojik danışma , kapalı gruplar (daha önceden sayı ve süresi belirli gruplar) açık gruplar (katılımın ve sonlandırmanın olduğu gruplar), etkileşim grupları (kişisel gelişim ve kişilerarası iletişimin geliştirilmesi), işe yönelik gruplar (endüstri kuruluşlarından oluşturulur), özel amaçlı gruplar (grup üyelerinin belirli bir amaca yönelik katıldığı gruplardır. Örneğin, anne-baba eğitim grupları, sigarayı bıraktırma grupları, sınav kaygısı, yas grupları) şeklinde yapılandırılır.