Era Psikolojik Danışmanlık


Era Psikolojik Danışmanlık, 2008’in Mayıs ayında, bireylere psikolojik ihtiyaçları doğrultusunda çözüm sunmak amacıyla, Psikolojik Danışman Gönül Özorak tarafından kuruldu. 2010 yılında artan istek ve ihtiyaçlar doğrultusunda daha önceki adresinden grupların da psikolojik ihtiyaçlarını sağlayabilecek olan Bahariye Caddesi’ndeki yeni adresine taşındı.. Era Psikolojik Danışmanlık Merkezi’nde psikolojik danışmanlık ve terapi hizmetleri yapılandırılırken öncelikli olarak branşlaşmaya önem verildi. Bireysel terapiler, grup terapileri, testler ve eğitimlerin alanında uzmanlaşmış terapist ya da testörler tarafından verilmesi amaçlandı. Bu nedenle özellikle çocuk, ergen ya da yetişkin bireylerin psikolojik ihtiyaçları belirlenerek danışmalar yapılandırılır ve psikolojik danışan bu sürece alınır.

Danışma sürecinde kesinlikle doktor-hasta ilişkisinden bahsedilemez. Psikolojik Danışma, terapi, psikolojik danışman ve danışan arasındaki gizlilik, süreklilik, nesnellik gibi yapılandırılmış durumları içeren bir süreçtir ve ruh sağlığında atılması gereken ilk adımdır. Psikolojik danışmanlarca yapılan objektif gözlemler ve test sonuçları doğrultusunda danışan gerekirse psikiyatri tedavisine yönlendirilir; ancak bu sürecin verimli geçmesi için sadece ilaç kullanımı değil tedavinin terapiyle desteklenmesi oldukça önemlidir.

Gönül Özorak

Gönül ÖZORAK, 1979 yılında Tekirdağ-ÇORLU’da doğdu. İlk öğretim ve lise öğrenimini Çorlu’da tamamladı. 1996-2000 yılları arasında Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’nde Psikolojik danışmanlık ve Rehberlik lisansını aldı. Bu süreçte Psikiyatrist Dr. Ali Bozkurt ve Psikolog Enis Işık ile bireysel terapiler, aile terapileri, grup terapileri eğitimlerini ve deneyimlerini kazandı. Uygulamalı seanslara katıldı.

Sonraki eğitim yaşamına Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde devam etti. Halen gazetecilik 3.sınıf öğrencisidir. Burada sinema - fotoğraf analizleri ve insan psikolojisi üzerine deneyimler kazandı. Kendisi de şiir yazan bir psikolojik danışman olarak Sanatla Terapilere olan ilgisi arttı. Değişik sanatçıların hayatlarını analiz üzerine eğildi. En çok etkilendiği ve inceleme altına aldığı W.Amadeus Mozart oldu.

İzmir’de çocuk ve ergen psikiyatristi İsmail Yavaş’la çalıştı. Merkezin psikoloğu olarak çocuk-ergen ve aile danışmaları üzerine yoğun deneyimler kazandı. Özel İzmir Koleji ve Piri Reis Okullarında Psikolojik Danışmanlık yaptıktan sonra 2005 yılında İstanbul’a gelerek Koşuyolu Rehabilitasyon Merkezi’nde bireysel danışmanlık ve aile görüşmelerine devam etti. Bu süreçte aynı zamanda Gebze Aile Mahkemeleri’nde 3 yıl boyunca boşanma psikoloğu ve bilirkişi olarak görev aldı.
2008 yılının haziran ayında Era Psikolojik Danışmanlığı kurdu.

Psikolojik Danışma, terapi nedir? kimlere uygulanır?

Era Psikolojik Danışmanlık’ta psikolojik danışma bir süreç olarak algılanır. Bu süreçte, merkezimizde konusunda profesyonel danışman, terapistler genellikle psikolojik danışan olarak anılan yardıma ihtiyaç duyan bireyler, eşler, aileler ya da gruplar ile onlara güven veren, yargılayıcı olmayan bir ortamda duygularını, düşüncelerini keşfetme ve ifade etmelerine fırsat veren bir ilişki kurar ve bu ilişkide terapist ayna görevi görür. Her psikolojik danışman ilişkisinin amacı, danışanların ihtiyaçlarına göre değişir ve danışanların seçeneklerine, hedeflerine odaklanılır.

Psikolojik Danışma’nın genel amacı, danışanların daha doyumlu ve sorunlar karşısında zengin çözüm yolları üretebilme becerisine sahip olarak yaşamaya yönelik çalışmaları için olanak sağlamalarıdır. Bu amaçla merkezimizde bireysel terapilerde; nevrozlar, stres yönetimi, uyum problemleri, duygu durum bozuklukları, öfke kontrolsüzlüğü, obsesif kompülsif bozukluklar, panik bozukluk, fobik bozukluklar, yaygın anksiyete bozukluğu, somatizasyon, depresif bozuklukların sağaltım ve desteği sağlanmaktadır. Çocuk ve ergen terapilerde; öğrenme bozuklukları, dikkat eksikliği, hiperaktivite, davranım bozuklukları, karşıt gelme bozukluğu, beslenme, tik bozuklukları, uyku bozuklukları, kardeş kıskançlığı, alt ıslatma, tırnak yeme, boşanma, evlat edinme, madde kullanımı, ayrılma anksiyetesi, cinsel kimlik bozukluğu, okul korkusu, çocukluk başlangıçlı sosyal fobi bozuklukların tedavisi sağlanmaktadır.

Bununla birlikte çocuk ve ergenlerde psikodrama, yetişkinlerde sanatla terapi yöntemleriyle grup içerisinde kendine yönelik benlik algılamasının arttırılması, sanatsal yöntemlerle ruh sağaltımının sağlanması amaçlanmaktadır. Bunun dışında özel amaçlı gruplarla (madde bağımlılığı, yas, ayrılık, zor çocuğa sahip olmak ..) ortak amaç doğrultusunda destek grupları oluşturulmaktadır.


Kurumumuzda evlilik ve çift danışmanlığı, 3 yıl süresince aile mahkemelerinde gözlem ve karar yetkisi bulunan vaka deneyimleriyle; Gönül Özorak tarafından yapılandırılmakta ve yürütülmektedir. Evlilik öncesi değerlendirmeler, evlilik birliğini sağlıklı sürdürebilme, boşanma süreci, boşanma sürecinde sağlıklı iletişimin sağlanabilmesi hedef olarak çalışılmaktadır.

Bunun dışında kurumumuzda, her çocuğun bilişsel, duygusal ve sosyal süreçleri göz önüne alınarak soruna özel (ders başarısızlığı, duygusal ya da sosyal problemler ) çözümler sunan gelişim dosyası tutulmaktadır. Bu süreç çocuğun gelişiminin takip edilmesinin yanı sıra sorunları önceden fark etme, eğitimsel yönlendirme açısından ebeveynlere önemli avantajlar sağlamaktadır.

Test danışmanlığında ihtiyaç duyulan testler ( Wisc-R, MMPI, CAT, TAT, LOUİSSE DÜSSE, GESSELL GELİŞİM TESTİ, STANFORD…) konusunda uzman ve resmi rapor sunabilecek testörler tarafından uygulanmaktadır.

Her şeyin ötesinde Psikolojik Danışma bir süreçtir. Bu sürece girebilmek terapötik iletişimin doğru kurulabilmesi için bazı terapötik koşulların oluşturulması gerekir. Bunların en önemlileri Empati, Saygı, Saydamlık ve Somutluktur. Era Psikolojik Danışmanlık olarak Vizyonumuz önce birey sonra ruh sağlığını korumak, Misyonumuz ise cesaret ve bilimselliktir.