Psikoterapi


En genel anlamıyla Psikoterapi, ruhsal sorunların veya davranış bozukluklarının yok edilmesi veya azaltılması amacıyla kullanılan her türlü yönteme denilmektedir. Günümüzde, dünyada birbirine benzeyebilen ancak taban tabana zıt uygulanabilen psikoterapi türü bulunmaktadır. Uygulayıcının kişisel eğilimlerine, yetiştiği ekole ve benimsediği yaklaşıma göre psikoterapi de farklı tanımlar, farklı içerikler kazanmaktadır.

Duygusal çatışmaları çözümleyen bu çatışmalardan doğan kaygı ve gerginlikleri, çökkünlükleri azaltan, ruhsal uyum düzeyini arttıran, kişiler arası ilişkileri daha olgunlaştıran tüm teknik ve yöntemlere psikoterapi diyebiliriz.

Psikoterapistler sizin adınıza karar vermezler. Çünkü sizin için en iyi olanı yine ancak siz bilebilirsiniz. Psikoterapistler bir insan adına karar vermektense bir insana nasıl doğru karar verileceğini öğretmeyi tercih ederler. Psikoterapistler kendinize verebileceğiniz tavsiyelere destek olarak kendi kararlarınızı alabilmenizi sağlamaya çalışırlar.

Psikoterapi, doğal gelişme ve değişme süreçlerinin önünde duran engelleri ve şablonları fark etmenizi sağlayabilir. Geçmiş deneyimlerinizden yararlanarak şu anı ve geleceğinizi kontrol etmenizi sağlayabilir. Semptom (belirti) ve çatışmalarımızı çözümleyerek etkili olabilir. Psikoterapistler zaten var olan ama belki de fark edemediğimiz içsel potansiyellerinizi kullanarak etkili olabilir. Duygu, düşünce ve davranışlarınızda yaptığınız küçük değiştirmelerin yaşantınızda nasıl büyük değişmelere yol açabildiğini anlamanıza yardımcı olabilir.