Şirket Danışmanlığı

Birlikte Neler Yapabiliriz?


Kurum Kültürü Çalışması : Çeşitli veri toplama teknikleriyle, çalışanların ve müşterilerin farklı alanlardaki görüşleri, düşünceleri ve tutumlarının belirlenmesi yapılır. Çalışanların sorunları, ihtiyaçları belirlenir ve çözüm stratejileri geliştirilir.

Psikolojik Danışma Birimi : Kurum çalışanlarının, kendileriyle, eşleri ve çocuklarıyla ilgili sorunları yanında birbirleriyle ilişkileri konusunda psikolojik danışma hizmeti verilir. Kuruma özgü çalışana destek programı geliştirilebilir ve yürütülür.

Kişisel ve Mesleki Gelişim Seminerleri : Çalışanların ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan programa göre seminerler verilir.

Seminer Programlarımız:


Stresle Başaçıkmada Bilişsel Müdahaleler


Eğitimin Amacı : iş yaşamında yaşanan yoğun kaygının, iş performansını etkileme sürecinde bireylere uygulanacak bilişsel stratejilerin öğretilmesini amaçlamaktadır.

Eğitimin İçeriği

  • Bilişsel modele göre anxiyete ve düşünce biçimleri
  • Kişilik ve başa çıkma tarzları
  • Faaliyetler, düşünceler ve anxiyete
  • Düşünce hataları
  • Düşünce ve duygularla baş etme

Süresi : 8 oturum

Kontenjan : 10 kişi


İlişkiler ve İletişimde Sanat ve Yaratıcılık

(Bireyi Tanımda Sanat Öğelerinin Kullanımı)

Sanat Terapisi

Programın Amacı : İnsanın yaratıcı güçlerinin ortaya çıkarılması, bir bakıma yaşamın anlam kazanmasıdır. Bu da bireyin estetik eğitimiyle sağlanabilir. Resim, müzik, tiyatro, dans, sinema, edebiyat estetik eğitimin uygulama alanlarındandır. Amaç estetik eğitimin uygulama alanlarını psikolojik danışma uygulamalarına taşımaktır. Bu doğrultuda bireyi tanıma, ilişkiler ve iletişim kurmada ve kişisel gelişimi sağlamada, bireyin kendisini tanımasını sağlamak için psikolojik danışma uygulamalarında müzik, resim, dans, tiyatro, edebiyat ve diğer sanat öğeleri bir araç olarak kullanılacaktır.

Programın hedefleri : Psikoterapi ve/veya eğitim alanlarında çalışanlara yaratıcılık ve yetkinlik kazandırmak, Sanat ve psikoterapi alanlarında var olan “dışavurum” sürecini tanıma ve tanımlama becerisi geliştirmek
Özellikle bireyde, ve iş yaşamında bozulan yaşam kalitesini iyileştirmek ve hatta üretkenliği geliştirmek/arttırmak

Teknikler

Art –terapide öncelikli hedef sanatsal dışavurumun psikoterapötik ve/ya gelişimsel etkileşimlerini ortaya çıkarmaktır.Sanat ve psikodrama teknikleri ve psikanalitik oryantasyonlu bakış üzerine kombinasyonlar amaçlanmaktadır.

Süre ve zamanlama :

Toplam: 8 seans. Her seans 3 saat olarak yapılacaktır. Kontenjan 12 kişi ile sınırlıdır.

Program :

Başlangıç Aşaması :


İçsel Ritmi Yakalamak

(Hedefe Ulaşmak İçin: MOTİVASYON)

Eğitimin Amacı : İnsanın yaratıcı güçlerinin ortaya çıkarılması, bir bakıma yaşamın anlam kazanmasıdır. Bu da bireyin estetik eğitimiyle sağlanabilir. Resim, müzik, tiyatro, dans, sinema, edebiyat estetik eğitimin uygulama alanlarındandır. Amaç estetik eğitimin uygulama alanlarını psikolojik danışma uygulamalarına taşımaktır. Bu doğrultuda bireyin hedefine ulaşabilmesi için içindeki ritmi yakalamasında ve harekete geçirmesinde; başka bir deyişle motivasyonunu güçlendirmesinde müzik, resim, tiyatro, edebiyat ve diğer sanat öğeleri bir araç olarak kullanılacaktır.

İçerik: