Testler

Zeka Testleri(Wisc-R): Zeka bireyin sahip olduğu yetenekleri, zeka testleri de bunu en yakın düzeyde bize verebilecek sonuçları içerir. Zeka testleri aile, okul yönlendirilmesi doğrultusunda uygulanabileceği gibi psikolog ihtiyaç duyduğunda da uygulanır. Zeka testleri, testin eğitimini almış, bu testin sınırlarını bilen uzmanlar tarafından uygulanmalıdır. Kurumumuzda zeka testleri uzman tarafından uygulanır ve resmi kurumlarda geçerliliğe sahiptir.

Gelişim Testleri: Bireylerin gelişim düzeylerini belirlemek, gerekli önlem ya da öngörüleri oluşturmak için kullanılır. Gelişim testleri, okul öncesi çocuklarda, özel eğitime gerek duyulan durumlarda uygulanır.

İlgi ve Yetenek Testleri: Bireylerin zihinsel ya da akademik yetenekleri hakkında bilgi toparlamak amacı ile kullanılır. Özellikle alan ve meslek seçiminde uygulanması, öğrencinin eğitim hayatında doğru alan ve bölümü seçmesini, meslek hayatında da başarı gösterebileceği ve sevebileceği mesleği yapmasını sağlar. İlgi ve yetenek testleri, eğitim danışmanlığında son derece önemli başvuru kaynaklarıdır.

Kişilik Testleri(MMPI, Rorschach): Bireyin kişilik özelliklerini, uyum yeteneğini ve öz benlik saygılarını tanıma amacı ile kullanılır. Kişilik testleri, özellikle psikoterapide tanılamada oldukça önemli başvuru kaynaklarıdır.